Версия сайта для слабовидящих
29.03.2024 09:29

Шүлүкчү, чогаалчы биле ужуражылга

ВстречаСветланаОндар1встречаСветланаОндар

Март 26-да Уруглар болгаш өг-бүле номчулгазының төвүнге шүлүкчү, чогаалчы Светлана Ондар биле ужуражылга болуп эрткен.

Чогаалчы бодунуң чогаадыкчы ажылын таныштырып, шүлүктериниң уран номчулгазын эрттирген.

«Тывыңарам, кым-дыр, че», «Өңгүр өңнер», «Мои большие друзья», «Черниң чаяан өзүмнери» деп бичии чаштарга бижээн номнары биле таныштырган.

Номчукчулар ужуражылгага улуг сонуургал-биле киришкен. Шак мындыг ужуражылгалар бичии номчукчуларны номга болгаш номчулгага хандыкшыдып улуг утка-шынарлыг болуп турар.

Уругларның болгаш элээдилерниң байырлыг номчулга неделязы уламчылап турар. Март 29-та тергиин номчукчуларны шаңнаар.

🌎Бистиң адрезивис:
Кочетов кудумчузу, 34-кү бажың
Московская кудумчузу, 110-гу бажың

#Чуковка17 #НеделядетскойКниги #встреча #поэтессой #библиотекиТувы #писатель