Версия сайта для слабовидящих
02.11.2023 02:36
21

«Библиотекарь-башкы-дагдыныкчы»

конкурсБиблиотекарьконкурсБиблиотекарь1конкурсБиблиотекарь2

⚡«Библиотекарь-башкы-дагдыныкчы» («Библиотекарь-педагог-наставник») деп республика чергелиг мɵɵрейниң түңнелдери

Национал болгаш чурт-шинчилел чогаалдарының килдизи октябрь айның 20-ден 26 хүннеринде Россияда башкының болгаш дагдыныкчының чылынга тураскаадып, бичии болгаш элээди уруглар аразынга «Библиотекарь-башкы-дагдыныкчы» («Библиотекарь-педагог-наставник») деп республика чергелиг мɵɵрейни эрттирген.

Хемчегниң кол негелдези – өөреникчи бодунуң школазында, суурунда азы хоорайында дагдыныкчы, үлегерлиг ажылдап чоруур библиотекарь-башкызының дугайында электроннуг презентацияны, видеороликти кылгаш, килдистиң электроннуг почтазынче чорудар. Чарлаттынган мɵɵрейге республиканың 9 кожууннарындан база К. Чуковский аттыг Тɵп уруглар ном саңындан киржикчилер ажылдарын чоруткан.

Мɵɵрейниң түңнелинде 1-ги черни Кызылдың № 15 дугаар лицей-школазының 2 «а» клазының өөреникчизи Дарина Ооржак (библиотекарь-башкызы Ондар Сырга Владимировна), 2-ги черни Чеди-Хөл кожууннуң төпчүткен моделдиг ном саңының ажылдакчызы Долаана Монгуш, 3-кү черни Алдын-кыс Дамчай, Ак-Дуруг суурнуң бичии уруглар ном саңының ажылдакчызы, алган. Ол ышкаш Ай-кыс Шыырап (Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайдан) «Онзагай эссе» деп атка төлептиг болган.

Ук конкурска идепкейлиг киржип, ажылдарын чоруткан кожууннар: Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурнуң моделдиг бичии уругларының ном саңы, Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайдан, Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайның № 1 дугаар школазы, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы, Сүт-Хөл кожууннуң Кызыл-Тайга, Таңды кожууннуң Бай-Хаак суурунуң уруглар ном саңы, Тес-Хемниң Самагалдай база Чаа-Хөл кожууннуң уруглар ном саңы.

Тергиин болган ажылдарны Национал библиотеканың интернет четкизинге салыр.

Идепкейлиг киришкеннерге четтиргенивисти илередип, моон-даа соңгаар чогаадыкчы чедиишкиннерни күзедивис.